Sediakan tempat menyimpan barang yang berbeza untuk pinggan mangkuk, periuk belangga, makanan kering, bahan mudah rosak, sabun dan bahan kimia yang lain. Bukan sahaja memudahkan kita untuk mengambil barang, malah menjadikan dapur sentiasa kemas dan teratur.

%d bloggers like this: