Anda perlulah simpannya di tempat yang bersih dan kering. Hindarkan peralatan dapur dari perubahan udara yang ekstrem, kerana ia dapat menyebabkan pengaratan. Selain itu, sering gunakan peralatan memasak. Gunakan peralatan masak setidaknya sebulan sekali. Dengan begitu, peralatan masak tidak akan terlantar dan kotor. Adanya kotoran dan lembab dapat menyebabkan karat sehingga menimbulkan penipisan lapisan alat masak sehingga berlubang. Guna peralatan memasak mestilah jangan sampai hangus. Bila peralatan memasak hangus, kejadian ini cenderung akan mengurangi lapisannya. 

%d bloggers like this: